ALGEMEENOpeningsuren

Vrijdag 18/03/2016 van 13.00 uur tot 19.00 uur

Zaterdag 19/03/2016 van 10.00 uur tot 18.00 uur

Plaats

Gemeentehallen - Merelbeke

Kloosterstraat 34

9820 Merelbeke

INSCHRIJVING

Akkoord

Wanneer u het inschrijvingsformulier instuurt, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van het beursreglement en de praktische richtlijnen van de Kangoeroebeurs.

Acceptatie

De inschrijving is pas definitief wanneer de volledige factuur is betaald en alle nodige documenten zijn aangeleverd.

Standplaats

De toewijzing van de standplaats gebeurt volgens chronologie van inschrijving.

Nieuw deze editie: de standplaatsen worden georganiseerd volgens vier thema's (4 afzonderlijke zones: zie grondplan). Dit betekent dat u enkel keus hebt binnen deze respectievelijke plaatsen. Snel kiezen is dus de boodschap.

De gewenste standplaats kan gereserveerd worden onder voorbehoud. Eventuele verschuivingen zijn nog mogelijk om organisatorische redenen. De organisatoren van de Kangoeroebeurs doen de definitieve toewijzing en houden hierbij zo goed mogelijk rekening met uw wensen.

Inschrijving

Vanaf 21 september 2016 kunnen firma's zich inschrijven als exposant via de website.

Vanaf 23 september 2016 kunnen ook verenigingen zonder commerciële activiteit zich inschrijven als exposant. 

Beursboekje en  advertentie

Een beursboekje wordt gratis uitgedeeld aan de bezoekers. Uw vermelding als exposant wordt hierin gratis opgenomen. Uw aanbod wordt onderverdeeld in verschillende categorieën om het zoeken voor de bezoeker vlotter te maken. U krijgt als exposant ook een gratis vermelding op de beurswebsite.

Er kan bovendien een extra, betalende advertentie opgenomen worden. Deelnemende standhouders die een extra advertentie nemen, krijgen ook een banner advertentie op de beurswebsite met URL naar je eigen website (voorwaarden zie "exposant, advertentie").

De standhouder is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de teksten (beursboekje en website) en advertentie (beursboekje en banner website).

Grondplan

De actuele toestand van het  beursgrondplan vind je op de webpagina "Grondplan ".
Het grondplan is sterk gewijzigd.
De inkom bevindt zich nu aan de cafetaria.
De hal is onderverdeeld in 4 zones volgens 4 thema's:
- Hulpmiddelen en aanpassingen: groen
- Spel en leren, didactisch materiaal en computeraanpassingen: rood
- Vrije tijd, sport en vakantie: blauw
- Zorg en informatie vanuit ondersteunende diensten: oranje

U kan dus enkel uw standplaats kiezen in de respectievelijke zone.

Het oefenterrein, de demo-ruimte en de kinderanimatie zijn deze keer centraal gelegen. Dit dient vrijgehouden te worden voor de demonstraties en voor de mogelijkheid tot oefenen.
Eventuele verschuivingen in het grondplan zijn mogelijk om organisatorische redenen.
          

Waarborg

Er wordt een waarborg van 150 euro per stand gevraagd.

OPBOUW STANDEN

Opbouw

De standen kunnen reeds opgebouwd worden op donderdag 17 maart 2016 vanaf 12.00 tot 21.00 uur en op vrijdag 18 maart 2016 tussen 8.00 en 13.00 uur. De beurs opent om 13.00 uur diezelfde dag.

Wij willen graag opnieuw de traditie verder zetten om de Kangoeroebeurs te starten met een welkomstdrink voor de deelnemende standhouders in de cafetaria.

Standen firma's 


           

Standen verenigingen zonder commerciële activiteit
          

U kunt uw keuze maken aan de hand van het beursgrondplan (enkel binnen de zone van het gekozen thema). Er is mogelijkheid om meerdere standen naast elkaar te kiezen.

Er zijn geen panelen en geen afbakening voorzien.

Elke stand beschikt over één stopcontact. De standhouder zorgt voor eigen verlichting.

De vloer is beton. Elke standhouder zorgt zelf voor de gewenste vloerbekleding.

De standen mogen pas in de hoogte opgebouwd worden vanaf 1 meter diepte. De maximale hoogte van de standen is 3 meter. Zo blijven alle standen goed zichtbaar.
De minimum hoogte van de gemeentehallen is overal 3.60m.
          
Aangepaste fietsen kunnen op het oefenterrein uitgeprobeerd worden.

Opgepast ! Het oefenterrein moet vrijgehouden blijven zodat er degelijk kan geoefend worden en zodat de sportdemonstraties hier kunnen doorgaan (zie agenda beursevenementen). Dit is geen tentoonstellingsplaats. De fietsen, buggy’s, rolstoelen, enz.. worden tentoongesteld op de respectievelijke standen. Grotere standplaatsen huren is altijd mogelijk.

          
Aangepaste auto's die tentoongesteld worden op de beurs dienen donderdag aanwezig te zijn anders riskeert u dat u uw standplaats niet meer kan bereiken. Maar denk hier ook aan wanneer groot materiaal wordt gebruikt. Veel standen worden al op donderdag opgebouwd!
           

Voor de verenigingen zonder commerciële activiteit zijn er kleinere standplaatsen voorzien (aangeduid met vzw op het grondplan). Ook hier kiest u uw stand binnen de zone van het meest geschikte thema.

Wij trachten deze standplaatsen te voorzien van panelen zodat uw product beter in de kijker kan komen te staan. Op dit ogenblik is dit echter nog niet bevestigd en kunnen we dit niet garanderen. Wij hopen hierover tegen november uitsluitsel te kunnen geven.

Opbouw

De exposant staat in voor het aan- en wegvoeren van zijn expositiemateriaal en voor het opzetten van zijn stand. De exposant is aansprakelijk voor elke schade die hij hierbij berokkent.

De organisator behoudt zich het recht materiaal uit de standen te laten verwijderen dat niet conform is aan de doelgroep van de beurs.

Parkeren

De exposant verplaatst zijn wagens voor de aanvang van de beurs naar de parking aangeduid door de organisatoren. De parkeerplaats rond de gemeentehallen wordt voorbehouden voor de bezoekers van de Kangoeroebeurs.

Toegangspoorten

Tijdens het opbouwen en afbreken van de standen kunnen enkel die toegangspoorten gebruikt worden die aangeduid worden door de organisatoren. Om veiligheidsredenen blijven de poorten tijdens de openingsuren van de beurs dicht.

Nachtwaker

Er wordt een nachtwaker voorzien op donderdag- en vrijdagnacht die de gebouwen zal controleren.

TIJDENS DE OPENINGSUREN

Toegangspoorten

Om veiligheidsredenen blijven de poorten tijdens de openingsuren van de beurs dicht.

Oefenterrein

Het oefenterrein moet vrijgehouden blijven zodat er wel degelijk kan geoefend worden en zodat hier de sportdemonstraties kunnen doorgaan.

Er kan niet op het terrein van de brandweer geoefend worden.

De aangepaste fietsen, buggy's, rolstoelen enz dienen tentoongesteld worden op de respectievelijke standen.

Aanwezigheid

op de stand

De stand en de geëxposeerde artikelen staan voortdurend onder bewaking van de exposant, die er overeenkomstig art. 1384 B.W. zijn verantwoordelijkheid voor draagt.

De exposant staat in voor het toezicht op zijn stand en waarborgt de veiligheid. Als professioneel verkoper is hij zich bewust van de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften en ziet er hij erop toe dat zij steeds worden nageleefd. Hij kan zich niet exoneren voor zijn aansprakelijkheid voor de verborgen gebreken waarmee zijn artikelen behept zijn.

EINDE VAN DE BEURS

Afbraak

De standen moeten na het sluitingsuur van de beurs op zaterdag 19 maart ontruimd worden.

De afbraak kan pas om 18u30 beginnen, na het sluiten van de beurs.

De standplaats moet in zijn oorspronkelijke staat worden achtergelaten. Alle afval wordt meegenomen door de standhouders

Waarborg

Per stand wordt 150 euro waarborg gevraagd.

Standhouders die hun materiaal en afval op het einde van de beurs niet hebben opgeruimd of standhouders die voor het einde van de beurs afbreken zullen deze waarborg niet terug ontvangen. De waarborg zal binnen de 2 maanden na de beurs terugbetaald worden.

Bar

Opgelet : Alle consumpties dienen op het einde van de beurs aan de bar afgerekend te worden! Een onkostennota kan worden verstrekt. Deze onkosten kunnen niet via de waarborg verrekend worden.

Toegangspoorten

Ook tijdens het afbreken van de standen kunnen enkel die toegangspoorten gebruikt worden die aangeduid worden door de organisatoren van de beurs en is het niet toegelaten te parkeren op het terrein van de brandweer.

PROBLEMEN

Diefstal /schade

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging door derden.

Annulatie Beurs

Indien door economische of politieke evenementen of enig ander geval van overmacht de tentoonstelling niet zou kunnen doorgaan, zullen de plaatsaanvragen zonder verhaal vernietigd worden. Het betaalde bedrag door de standhouders wordt dan terugbetaald. Er kan geen enkele schadevergoeding aangerekend worden aan de organisatoren van de Kangoeroebeurs.

Afwijkingen

Elke afwijking van deze overeenkomst zal uitdrukkelijk en schriftelijk in akkoord tussen partijen dienen te worden vastgelegd.

Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Gent bevoegd.

VRAGEN ?Indien u specifieke vragen of informatie wenst, kunt u zich wenden tot de organisatie van de Kangoeroebeurs via contact of telefonisch op het nummer 09/232 53 53 (De Kangoeroe) of 0486/57 65 28 (Carla Schacht)..