Informatie

Standhouders informatie

 

Het zorglandschap is voortdurend in evolutie. Meer en meer krijgt de gebruiker een actieve en centrale rol in de regie van zijn zorg. Hiervoor is correcte informatie en kennis over de bestaande mogelijkheden en advies op maat cruciaal. Perspectief 20/20, Integrale jeugdhulp, Rechtstreeks en Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, Persoonsgebonden financiering, M-decreet ... tal van recente en komende veranderingen binnen de zorg.
Ook bestaande administratie en tegemoetkomingen blijven voor ouders een enorme doolhof:
Wat wordt terugbetaald? Wat niet ? Waar heb je recht op? Waar moet je hiervoor terecht? Verschillende instanties staan klaar om je de juiste informatie te verschaffen of wegwijs te maken.

           

                  

Tegemoet- komingen bij hulpmiddelen en aanpassingen

Veel mobiliteitshulpmiddelen worden gesubsidieerd door het RIZIV (Rijksinstelling voor Invaliditeit en Ziekteverzekering ). De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging bepaalt een vergoeding van vele geneeskundige verstrekkingen. De lijst van alle prestaties wordt nomenclatuur genoemd. Ook mobiliteitshulpmiddelen worden onder bepaalde voorwaarden in de nomenclatuurlijst opgenomen (loophulpmiddel, rolstoel/onderstel, orthopedische driewieler, aanpassingen aan een reeds afgeleverd mobiliteitshulpmiddel, anti-decubituskussen, zit-of ligorthese, spalken voor bovenste en onderste ledematen, orthopedische schoenen,...). Vraag dit best na bij de verstrekker, want soms zijn er strikte voorwaarden of uitzonderingen. Soms zijn nieuwe hulpmiddelen nog niet opgenomen in deze lijst. En opgelet: ook het combineren van twee hulpmiddelen is niet altijd mogelijk!

Andere hulpmiddelen kunnen gesubsidieerd worden door het VAPH  (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Een overzicht van de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u een tegemoetkoming kunt krijgen, vind je terug in de refertelijst. Per hulpmiddel of aanpassing staat aangegeven hoe groot het maximumbedrag van de tegemoetkoming is. De refertelijst wordt regelmatig aangepast. Wanneer het hulpmiddel niet in de refertelijst voorkomt en het om een zeer dure of uitzonderlijke vraag gaat, kan een aanvraag gedaan worden bij de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC).

Belangrijk is te informeren bij zowel de verstrekkers als bij de informatiestand van het VAPH! Beide lijsten zijn immers voortdurend aan verandering onderhevig.

Andere tegemoet- komingen en adminstratie

 
RIZIV : Er bestaat ook een verhoogde tegemoekoming voor kinesitherapie wanneer het kind in aanmerking komt voor een E-of F-pathologie. Er bestaat tevens een maximumfactuur waarbij de jaarlijkse uitgaven van een gezin voor geneeskundige zorg een bepaald plafondbedrag niet kunnen overschrijden.
Bijkomende kinderbijslag : Dit is een  bedrag dat u krijgt bovenop de gewone kinderbijslag ter compensatie van de extra uitgaven die de problematiek van het kind met zich meebrengt. De beoordeling gebeurt op basis van drie pijlers waaraan punten worden toegekend.
PAB (Persoonlijk Assistentie Budget): De persoon met een handicap of de wettelijke vertegenwoordiger ontvangt hierbij een budget toegekend door het VAPH. Hiermee kan de assistentie bekostigd worden die nodig is in de woonsituatie, het werk of in het onderwijs. Je wordt op die manier werkgever van één of meerdere persoonlijke assistenten.
Zorgconsulentschap : De zorgconsulent helpt je bij de uitwerking van je persoonlijk assisitentiebudget (PAB), zowel op organisatorisch vlak, administratie, financieel, inhoudelijk.

Onderwijs
Bijkomende kinderbijslag

Integrale jeugdhulp

M-decreet
FOD

Rechtstreeks en Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Medisch en therapie

Referentiecentra, diagnostische centra, revalidatiecentra staan klaar met informatie rond behandeling, therapie, diagnose.

Verenigingen en organisaties

 
Tal van verenigingen staan klaar met informatie.

Tip:

Het inwinnen van informatie is heel belangrijk, maar voor je kind/jongere dan weer enorm saai ! Aarzel niet om tussendoor gebruik te maken van de kinderanimatie, de sportdemonstraties en andere activiteiten die we organiseren om dit euvel te voorkomen.