Leren en communicatie

Standhouders leren en communicatie

Vanuit de Kangoeroe wordt samen op zoek gegaan naar geschikte uitgangshoudingen om makkelijker te leren, te schrijven, te communiceren...
Er wordt ook gezocht naar geschikte computerprogramma’s of andere mogelijkheden die jouw kind kunnen vooruit helpen en stimuleren.
De beurs is dan ook een uitstekende gelegenheid om al deze mogelijkheden naast elkaar te zien en uit te proberen.

Boeken

Van ontspannende leesboeken tot informatieve boeken. Op de Kangoeroebeurs proberen we een aanbod uit te werken dat jouw kind of jongere aanspreekt. Duidelijke lettertypes en aantrekkelijke figuren, eventueel hulpmiddelen om het lezen of bladeren te vereenvoudigen enz.

Meubilair

 
Een goede positionering en uitgangshouding is zowel bij het leren thuis als in de klas van groot belang. Er bestaan tal van mogelijkheden waarbij zowel de zit als het werkblad kunnen aangepast worden (hoog/laag tafels met inclineerbaar tafelblad, ergonomische en aangepaste stoelen...) Soms kan de school hiervoor subsidies aanvragen.

Communicatie

Er bestaan heel wat hulpmiddelen voor mensen met taal- en of spraakproblemen gaande van heel eenvoudige hulpmiddelen zoals een letterbord of picto's tot heel geavanceerde spraakcomputers. Het is belangrijk je te laten bijstaan met deskundig advies en een uitgebreide testperiode te vragen.

Computer 

Er bestaan tal van aanpassingen en hulpmiddelen om het werken met een computer mogelijk te maken (zowel hard-als software).
Modem werd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend als gemachtigd expert en geeft objectieve, onafhankelijke informatie.

Kleine hulpmiddelen

Ook eenvoudige, kleine hulpmiddelen kunnen een grote hulp zijn: penverdikkingen, ergonomische potloden en pennen, een antislipmatje, vergrootglazen, schermvergroter, boekensteunen, voetensteun enz.