De Kangoeroebeurs biedt opnieuw een ruim en interessant aanbod aan hulpmiddelen en aanpassingen, expliciet gericht naar àlle kinderen en jongeren met een beperking.
Een bezoek aan de Kangoeroebeurs is een uitstekende gelegenheid om alle mogelijkheden naast elkaar te zien, te vergelijken en bovendien actief uit te proberen.
Vaak kunnen gewone dingen, mits een kleine aanpassing volstaan...Soms is een specifieke oplossing noodzakelijk...
Uit ervaring weten we hoe verschillend ieder kind en elke omgeving is en hoe belangrijk gepast advies en hulpmiddelen zijn om beperkingen om te zetten in mogelijkheden.
In communicatie met de vertrekkers kan samen gezocht worden naar een geschikte oplossing op maat.


Standhouders hulpmiddelen